Start opleidingen

Opleiding
Verzorgende IG niv.3


Locatie Ede:

9 September 2019 (inschrijving geopend)

December 2019 (inschrijving geopend)
 

Locatie Amersfoort:

Donderdag 12 september 2019 (inschrijving geopend)

 

Locatie Apeldoorn:

Dinsdag 24 september 2019 (inschrijving geopend)

 
 
Inschrijven
Opleiding
Persoonlijk Begeleider niv. 4

Locatie Ede:

Oktober 2019 (inschrijving geopend)
 

 

Inschrijven
Bijscholingen en trainingen 
Meer informatie
Inschrijven

Direct contact

Heeft u een vraag of bericht voor ons? Vul dan het onderstaande formulier in.
Bel mij
Maak een afspraak
Stuur de brochure

Welkom bij Zorg & Werk

De Zorg & Werk Academy B.V. biedt verkorte, kleinschalige opleidingen specifiek voor de zorg- en welzijnssector. De opleidingen zijn intensief en bieden de deelnemers de kans om versneld aan het werk te kunnen in de zorg- en welzijnssector, voorzien van een kwalitatief hoogwaardig diploma. De theorie en praktijk staan sterk met elkaar in verbinding en hetgeen dat in de opleiding geleerd wordt, kan direct in de praktijk tot uitvoer gebracht worden. Vanuit de Zorg & Werk Academy B.V. worden de studenten intensief begeleid maar tevens aangespoord tot initiatief en zelfstandigheid. De beroepspraktijkvorming wordt uitgebreid ondersteund en er wordt gewerkt aan een optimale afstemming met het werkveld door intensief contact met de erkende praktijkbiedende organisatie. De student wordt gestimuleerd om zijn/haar ervaringen vanuit de praktijk te delen en middels feedback en het groepsproces om te zetten in professionele groei.
 

Wat kun je verwachten als student?

De nadruk in het huidige middelbaar beroepsonderwijs ligt sterk op de praktijk en de te verwerven competenties in het bijzonder. De Zorg & Werk Academy B.V. juicht de aansluiting met de praktijk toe en faciliteert nadrukkelijk het leren in de praktijk. Daarnaast zien we ruimte voor het opbouwen van een goede theoretische kennisbasis waar de afgestudeerden tot lang na het afronden van de opleiding de vruchten van kan plukken. Doordat er veel van de student gevraagd wordt vanwege het intensieve karakter van de opleiding wordt de kennis zo efficiënt mogelijk aangeboden en duurzaam verwerkt door middel van uiteenlopende opdrachten en werkvormen.
 

Waarom de zorg?

Het werken in de zorg- en welzijnssector naar ons inzicht anders dan alle andere sectoren, omdat het de zorg voor de hulpbehoevende medemens betreft. Zorg geven doe je met hoofd, hart en handen en dat houdt in dat we naast de broodnodige praktijkvorming en de theoretische kennisbasis ook aandacht besteden aan het 'hart voor de zorg'. Het werken in deze sector vraagt meer dan vaardigheden en competenties alleen, de intrinsieke motivatie om voor mensen te willen zorgen speelt een vitale rol. Dit laatste kunnen we de student niet leren, maar wel faciliteren en de student bewust maken van het hoe en waarom van werken in deze bijzondere sector. De zorg- en welzijnssector bekijken we voortdurend door drie perspectieven in beeld:

1.  De Cliënt / zorgvrager
2.  De Zorgverlener / jezelf
3.  De Organisatie / werkgever

Het is goed om voortdurend uit en in te zoomen op het eigen ontwikkelingsproces om goed in beeld te krijgen wat er van de student verwacht wordt qua ontwikkeling en hoe dat zich verhoudt tot de behoeften van de cliënt en zorginstelling. Daarnaast geeft het een beeld van wat er verwacht kan worden van de werkgever/organisatie en leert de student ook grenzen te stellen bij het uitoefenen van zijn/haar beroep. Het doel van de opleiding is om de studenten te faciliteren in het verwerven van competenties en een zelfstandige actieve werkhouding, in staat tot empathische en professioneel hoogwaardige zorgverlening met hart voor de cliënt.