Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Wat zijn de taken van een EVV-er?

Een EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) is een zorgverlener die verantwoordelijk is voor het coördineren en bewaken van de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. De EVV'er is een belangrijke schakel tussen de cliënt, de familie, andere zorgverleners en disciplines.

De taken van een EVV'er kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke zorgsetting en de behoeften van de cliënt. Over het algemeen omvat de rol van de EVV'er:

Coördinatie van zorg: De EVV'er is verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg voor de cliënt. Dit omvat het opstellen van een zorgplan, het coördineren van afspraken met andere zorgverleners en disciplines, en het monitoren van de voortgang van de zorg.

Communicatie: De EVV'er communiceert regelmatig met de cliënt en zijn/haar familie om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van de voortgang van de zorg. Daarnaast communiceert de EVV'er ook met andere zorgverleners en disciplines om ervoor te zorgen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd.

Observeren en rapporteren: De EVV'er observeert de cliënt en rapporteert eventuele veranderingen of problemen aan andere zorgverleners en disciplines. Dit omvat het opstellen van rapporten en het bijhouden van het cliëntdossier.

Leiderschap: De EVV'er geeft zorginhoudelijk leiding aan het zorgteam en zorgt ervoor dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden binnen de zorgverlening.

Ondersteuning en educatie: De EVV'er biedt ondersteuning en educatie aan de cliënt en zijn/haar familie om ervoor te zorgen dat zij begrijpen wat er gaande is en wat er van hen wordt verwacht.
Kortom, de EVV'er heeft een belangrijke rol in het coördineren en bewaken van de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Het is een verantwoordelijke rol die veel kennis, vaardigheden en toewijding vereist.

Inhoudelijke informatie over de EVV opleiding

De EVV-opleiding bij de Zorg & Werk Academy is opgebouwd aan de hand van de door het CZO in 2019 opgestelde en in 2021 herziene en vastgestelde opleidingseisen. Hoe we deze eisen toepassen in de opleiding, zie je in deze studiewijzer die je krijgt bij de start van de opleiding. Op sommige onderdelen bieden we je meer dan het gevraagde van het CZO. Door het gebruik van deze opleidingseisen bieden we je een kwalitatief en gedegen onderwijsprogramma aan dat aansluit bij de beroepspraktijk.

Tijdens de EVV-opleiding ga je je ontwikkelen tot een beroepsprofessional die oa. Leert verantwoordelijk te zijn voor de optimale ondersteuning van de aan jou toevertrouwde clienten. Dit vanaf het moment van opname tot afsluiting van de zorg. Op deze manier draag je bij aan de kwaliteit van hun leven. Ook leer je de (multi)disciplinaire zorg te coördineren en zorg te dragen voor de continuïteit van zorg. Vanuit je functie ben je vaak het 1e aanspreekpunt voor de client, het cliëntsysteem, je collega’s en andere disciplines. Daarom ga je ook leren om overleg te voeren en samen te werken met de client en/ of diens vertegenwoordiger. Maar ook hoe je effectief kan communiceren en welke gesprekstechnieken je kan inzetten en omgaat met weerstand of tegenwerking. In de afrondende fase van de opleiding leer je om jouw professionaliteit over te brengen op anderen en ambassadeur te zijn van je vak en je organisatie.

Opbouw van de modules en de CanMeds rollen:
Om te komen tot de gewenste ontwikkeling als EVV werk je gedurende je opleiding aan je ontwikkeling door het doorlopen van een 3tal modules. Deze zijn een afgeleide van de landelijk vastgestelde CZO eisen voor de EVV. Daarnaast lopen persoonlijke ontwikkeling en reflectie als een rode draad door de gehele opleiding. Intervisie zit daarom ook verweven in de opbouw van het lesprogramma en is dus onderdeel van elke module. Iedere module sluit je af met een Proeve van Bekwaamheid en ter voorbereiding hierop maak je opdrachten.

Module 1: Als EVV-er methodisch werken.
Module 2: Als EVV-er communiceren en samenwerken.
Module 3: Als EVV-er werken aan (eigen) kwaliteit en professionaliteit.

In module 1 leer je om als EVV-er methodisch te werken maar ook wat dat nu precies betekent. Je krijgt inzicht in randvoorwaarden en leert informatie verzamelen. We nemen je inhoudelijk mee in de rol van EVV-er, de wisselwerking met het team en hoe je werkt volgens (vastgestelde) procedures en processen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de wisselwerking tussen belangen van de organisatie als die van de client en het betrokken netwerk. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor het (opstellen van een) zorgleefplan.

In module 2 leer je om effectief te communiceren met de client, het netwerk en betrokken professionals. Maar ook hoe je zaken afstemt en hierover communiceert. Ook leren we je hoe je omgaat met weerstand bij jezelf, de client of het netwerk. Samenwerken in bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg komt ook aan de orde alsook het opvolgen en borgen van gemaakte (samenwerkings)afspraken.

In module 3 leer je te werken aan kwaliteit en professionaliteit. Er zal worden ingezoomd op wat kwaliteit nu precies is en hoe je je hierover moet verantwoorden en dit vastlegt. Verantwoorden naar jezelf, de client, zorgorganisatie en overige stakeholders (bv. de NZA of zorgverzekeraar) zal centraal staan. Het werken aan de eigen professionaliteit heeft in deze module ook een aandeel. Door te verdiepen in wie je bent als persoon en als EVV-er krijg je inzicht in eigen leer- en coaching vragen. Vanzelfsprekend ga je ook de verdieping in op thema's zoals de meldcode huiselijk geweld, ouderenmishandeling en arbowetgeving. In deze module komt eigenlijk de gehele opleiding samen en ga je je profileren in je (toekomstige) rol.

Tijdens het doorlopen van deze 3 modules werk je continue aan de 7 Canadian Medical Education Directions for Specialists (Hierna: CanMeds) rollen. De beroepen van verpleegkundige en verzorgende kunnen worden beschreven in zeven competentiegebieden, gebaseerd op de systematiek van de CanMeds. Kern van de beroepsuitoefening is de verpleegkundige of verzorgende als zorgverlener (vakinhoudelijk handelen). Alle andere bekwaamheden raken aan die centrale rol en krijgen er richting door. Binnen elk CanMeds-gebied moet de verpleegkundige of verzorgende beschikken over bepaalde competenties: een set aan kennis, vaardigheden en houding. (Bron en verdere toelichting V&VN). De 7 CanMeds rollen zijn:

Ø  Vakinhoudelijk handelen
Ø  Communicatie
Ø  Samenwerking
Ø  Toepassen van kennis
Ø  Maatschappelijk handelen
Ø  Organisatielidmaatschap
Ø  Professionaliteit en kwaliteit

Kortom, de EVV-opleiding bij de Zorg & Werk Academy volgens de CZO standaarden is een uitgebreide opleiding die zowel theoretische als praktische onderdelen bevat. De opleiding is ontworpen om studenten te voorzien van de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om als EVV'er in de zorgsector te kunnen functioneren.

Praktisch:
Lesdagen en urenverantwoording:
De EVV-opleiding bestaat uit 13 lesdagen á 8 uur. We beginnen iedere lesdag gezamenlijk om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Tussendoor zijn er pauzemomenten in overleg met de docent. Het gehele onderwijsprogramma doorloop je in minimaal 8 maanden. Op deze manier heb je alle tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en je eigen te maken. 

Beroepspraktijkvorming:
Gedurende de EVV-opleiding ben je minimaal 600 uur werkzaam in de beroepspraktijk. Dat komt neer op ongeveer 20 uur per week. Mocht je parttime werken maak hier dan vooraf duidelijke afspraken over met je werkgever. De Zorg & Werk Academy maakt samenwerkingsafspraken met je werkgever over begeleiding en ondersteuning.

Begeleiding:
Gedurende de opleiding ontvang je begeleiding van een gediplomeerd EVV-er vanuit je eigen organisatie. Daarnaast komt de docent langs in de beroepspraktijk voor het beoordelen van de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Instroomeisen:
Om toegelaten te worden tot de EVV-opleiding hanteren wij de instroomeisen die zijn opgesteld door het CZO. Deze zijn als volgt:

1. De student is minimaal een gediplomeerde mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG, Individuele Gezondheidszorg) * en

2. de student is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende*. 3. De student beschikt over een arbeidsovereenkomst bij een organisatie waar hij minimaal 20 uur per week werkzaam is en tijdens de opleiding minimaal 600 praktijkuren kan maken;

* Indien de student niet kan voldoen aan de instroomeisen kan – bv. als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door het bevoegd gezag van de Zorg & Werk Academy. Ook de werkgever moet hier mee instemmen. De opgestelde ontheffingsbrief moet de student zelf uploaden bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie!

Deelnemen aan de EVV-opleiding zonder te voldoen aan artikel 1 en 2 is mogelijk. Je ontvangt dan geen CZO-diploma maar een door de Zorg & Werk Academy uitgegeven erkend instellingsdiploma. Hierdoor is het mogelijk ook deel te nemen aan de EVV-opleiding met een vooropleiding als bv. SPW, MZ, VPK, HP of vergelijkbaar. De urennorm is voor iedereen altijd gelijk.

Afronding:
Het is mogelijk om de opleiding af te ronden met een CZO diploma of een Instellingsdiploma van de Zorg & Werk Academy.

Accreditatiepunten V&VN:
De V&VN heeft voor eerdere trajecten van deze opleiding 88 accreditatiepunten toegekend. Deze punten voegen wij toe voor je na afronding van de opleiding enkel wanneer bij de start kenbaar gemaakt is gebruik te willen maken van deze punten.

Kosten:
De kosten voor het volgen van de EVV opleiding bij Zorg & Werk Academy bedraagt €2100,-. Dit is een all-in bedrag inclusief eventuele kosten bij het CZO en V&VN.

Aanmelden?

Zorg & Werk Academy

0318 693 106
academy@zorgenwerk.nl

Adres

Galvanistraat 1
6716 AE, Ede

KvK: 69168695

 

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren