Start opleidingen

Opleiding
Verzorgende IG niv.3


Locatie Ede:

9 September 2019 (inschrijving geopend)

December 2019 (inschrijving geopend)
 

Locatie Amersfoort:

Donderdag 12 september 2019 (inschrijving geopend)

 

Locatie Apeldoorn:

Dinsdag 24 september 2019 (inschrijving geopend)

 
 
Inschrijven
Opleiding
Persoonlijk Begeleider niv. 4

Locatie Ede:

Oktober 2019 (inschrijving geopend)
 

 

Inschrijven
Bijscholingen en trainingen 
Meer informatie
Inschrijven

Direct contact

Heeft u een vraag of bericht voor ons? Vul dan het onderstaande formulier in.
Bel mij
Maak een afspraak
Stuur de brochure

Erkenningen en NRTO

Lid van branch-organisatie NRTO

De Algemene Voorwaarden van NRTO zijn van toepassing op ons aanbod.
 
Wij houden ons aan de gedragscode van het NRTO.
 

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Zorg & Werk Academy bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Zorg & Werk Academy voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie: www.nrto.nl/keurmerk.
 
Erkenningen en NRTO
 

CREBO erkend

Onze diploma's zijn door CREBO erkend.
Wie een opleiding wil volgen, kan kiezen uit zowel erkende als niet-erkende opleidingen. Erkende opleidingen zijn opleidingen die onder toezicht staan van/die voldoen aan de kwaliteitseisen van een onafhankelijke instantie. In het geval van MBO is dit het ministerie van OCW.
 
Voordeel
Het grote voordeel van een erkende opleiding is dat de kwaliteit van de opleiding door een onafhankelijke instantie is vastgesteld. Zo ben je er zeker van dat de opleiding aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en dat het diploma een landelijke waarde heeft. Erkende MBO-opleidingen zijn door het ministerie van OCW erkende opleidingen die zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Dit is een geordende verzameling informatie over beroepsopleidingen en de opleidings- en exameninstellingen die daarbij horen. Dit register wordt jaarlijks geactualiseerd.
 
 
Privacy
 
Privacy is zeer belangrijk en we gaan zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. Alle persoonlijke gegevens dienen een doel en staan altijd in het teken van het leveren van hoogwaardige dienstverlening.
 
 
Klachtenregeling
 
Een klachtenregeling is terug te vinden in ons deelnemersstatuut. Het examenreglement is terug te vinden in de opleidingsspecifieke Onderwijs- en examenreglement dat aan de student wordt uitgereikt. Beiden worden aan de studenten aangeboden. Ingeschreven studenten kunnen een kopie opvragen via academy@zorgenwerk.nl.