Verzorgende IG

 
Bieden van zorg
en ondersteuning
 
verpleegtechnische
handelingen
 
Werkend als
beginnend beroepsbeoefenaar
Startdatum: 28 januari 2019 
Aanmelden

Persoonlijk begeleider
niveau 4

 
Organisatie- en
professiegebonden taken
 
Planmatig
werken
 
Ondersteuning en
activerende begeleiding
 Startdatum: 21 februari 2019
Aanmelden

Direct contact

Heeft u een vraag of bericht voor ons? Vul dan het onderstaande formulier in.
Bel mij
Maak een afspraak
Stuur de brochure

Wat je leert?

In deze opleiding leer je hoe je mensen van alle leeftijden met een beperking of probleem ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, het wonen, de dagbesteding en vrije tijd. Het begeleiden, stimuleren en motiveren van de cliënt staat in de opleiding centraal. De kerntaken die je in de opleiding leert zijn:
 
 • Planmatig werken, bijvoorbeeld;    
  - inventariseert hulpvragen van de cliënt.
 
 • Bieden van ondersteunende activerende begeleiding en zorg, bijvoorbeeld;    
  - ondersteunt cliënt bij de persoonlijke verzorging zoals aandacht en begrip tonen;     
  - begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied.
 
 • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken, bijvoorbeeld;    
  - werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep;     - stemt de werkzaamheden af met betrokkenen.

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin pas je de theoretische kennis toe in de praktijk en doe je tegelijkertijd werkervaring op. De duur van de opleiding is 12 maanden, na het behalen van het diploma Helpende.
 

Beroepsperspectief: Waar werk je en wat doe je?

De Medewerker Maatschappelijke Zorg richt zich op het 'gewone' verzorgen en begeleiden van de persoon in zijn leven in een instelling of thuis. Daar ligt het vertrekpunt om meer te gaan doen, om meer te gaan betekenen.De persoonlijkheid van de MMZ’er is in de begeleiding het belangrijkste instrument. Anderen kunnen helpen betekent zelf kunnen open staan en invoelen, eerlijk, echt en betrouwbaar zijn, structuur kunnen bieden, kunnen en willen samenwerken, kracht hebben, optimistisch en stimulerend zijn en vooral naar jezelf kunnen kijken.

Je hebt een verzorgende en begeleidende taak. Je kunt dan ook werk vinden binnen verschillende doelgroepen, zoals:
 
 • cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of zintuiglijke beperking;
 • cliënten met een psychiatrische/psychogeriatrische aandoening;
 • cliënten die dak- of thuisloos zijn;
 • cliënten die asiel zoeken in Nederland.

Je kunt je ook nog verder specialiseren in bijvoorbeeld Persoonlijk Begeleider Speciale Doelgroepen niveau 4.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op.